Jak dokonać zgłoszenia w procedurze dopuszczenia do obrotu?

Wypełnij formularz i prześlij go do nas.

Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w celu ustalenia dalszych szczegółów.

  parallax background

  Co to jest import towarów?

  Definicja określa import towarów jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Wielkiej Brytanii. Wykorzystanie przywiezionego towaru zgodne z przeznaczeniem jest możliwe wówczas jeśli zostanie on objęty właściwą procedurą celną. Zaledwie 10% z wykonywanych procedur odnosi się do procedur specjalnych, natomiast pozostałe 90% procedur odnosi się do dopuszczenia towarów do obrotu.

  Import towarów - jak to zrobić?

  Poniżej znajdują się podstawowe informacje, które dotyczą obowiązków i procedur celnych związanych z przywozem towarów do Wielkiej Brytanii.

  Po Brexit wszystko się zmieniło, od pierwszego stycznia 2021 przywóz towarów z państw spoza Zjednoczonego Królestwa wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej. Polega ona na:

  Przedstawieniu towarów organowi celnemu
  W tym przypadku mamy okres przejściowy po Brexicie, który umożliwia łatwiejszy wjazd towarów z EU po wcześniejszej deklaracji importowej albo skorzystaniem z uproszczonej procedury importowej - customs simplified procedure. Taki obrót towarów zakończy się z końcem czerwca 2021.
  Dokonaniu zgłoszenia celnego
  Dokonanie zgłoszenia celnego musi odbyć się we właściwej formie. Niezbędne jest dołączenie właściwej dokumentacji towarzyszącej. KONIECZNE JEST POSIADANIE ODPOWIEDNIEGO ANGIELSKIEGO PROGRAMU CELNEGO, KTÓRY ZGŁOSI ODPRAWĘ DO GŁÓWNEJ BAZY DANYCH–CHIEF. W DRIVEPOL SPEŁNIAMY POWYŻSZE WYMOGI. POSIADAMY PROGRAM CELNY ORAZ POZWOLENIA PORTOWE, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZGŁOSZENIE DEKLARACJI IMPORTOWEJ. ZADZWOŃ DO NAS, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK MOŻEMY Ci POMÓC. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jakie dokumenty są niezbędne do odprawy celnej.
  Uiszczeniu cła i podatków
  Jeśli cło lub podatek zostaną opłacone, lub też zabezpieczone zostaną środki, zachodzi możliwość wprowadzenia towarów do swobodnego obrotu na terenie całej Wielkiej Brytanii. Rząd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, uprościł formalności celne wprowadzając „podejście etapowe” dla importu z Wielkiej Brytanii do 30 czerwca 2021 r.  Tzw. uproszczona procedura celna (WPZiB) ma umożliwiać brytyjskim importerom wprowadzanie niekontrolowanych towarów. Procedura ma też kompensować konieczność pełnej deklaracji granicznej. Kolejnym ukłonem w stronę przedsiębiorców jest umożliwienie im korzystania z mechanizmu odroczonego podatku VAT. Mechanizm umożliwia rozliczenie podatku VAT, bez konieczności jego zapłacenie w momencie wjazdu do Wielkiej Brytanii. Zerowe taryfy mogą być zastosowane w Wielkiej Brytanii oraz w całej UE jeśli towary są zgodne z regułami pochodzenia. Preferencyjne pochodzenie należy udowodnić korzystając z „oświadczenia o pochodzeniu”, do tego importer jest zobowiązany. DEKLARACJA MUSI BYĆ POPRAWNIE WYPEŁNIONA I WYSŁANA INTERNETOWO DO PROGRAMU CELNEGO-CHIEF. NAJCZĘŚCIEJ PRZED PRZYWOZEM TOWARU DO WIELKIEJ BRYTANII. Procedura wymaga doświadczenia i umiejętnego poruszania się w zagadnieniach celnych. Nasz zespół na co dzień ma do czynienia z tego rodzaju dokumentacją. Pozwól, abyśmy my się tym zajęli w imieniu twojej firmy.
  Dopuszczenie towarów
  Należy podkreślić, że dopuszczenie towarów do obrotu na obszar Wielkiej Brytanii jest możliwe w sytuacji, gdy towary nie zostały objęte zakazami przywozu. Zakazy wynikają z ustanowionych środków polityki handlowej (embarga handlowe) lub z przepisów odrębnych (kwestie zdrowotne, ochrony środowiska, bezpieczeństwo produktu, towary podrabiane). W przeciwnym razie towar może podlegać zajęciu i następnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

  Na całą kalkulację umożliwiającą obliczenie wysokości cła składa się kilka elementów. Będą to wartość celna oraz stawka celna, która może wynikać z taryfy celnej oraz kursu walut. Należy pamiętać, że to importer deklaruje wartość celną. Jest to cena należna lub zapłacona za towar i znajduje się na fakturze importowej. Co składa się na wartość celną? Składowymi są koszty transportu oraz ubezpieczenia, które mają zastosowanie na odcinku do granicy celne Unii Europejskiej. Innymi elementami, które przekładają się na ostateczną cenę, są także wszelkiego rodzaju prowizje (wyjątkiem jest prowizja od zakupu), koszty wykonania narzędzi, przyrządów pomiarowych, opłat licencyjnych czy prac technicznych.

  Jakie ograniczenia zachodzą w imporcie towarów?

  Wprawdzie ograniczeń występujących w imporcie towarów jest stosunkowo wiele, to można je podzielić na dwie, główne kategorie:

  ograniczenia taryfowe - kategoria obejmuje kontyngenty taryfowe i cła. Odnosi się ono więc do określonej ilości towaru, jaką można przewieźć po preferencyjnych stawkach celnych,
  ograniczenia pozataryfowe - dotyczą ograniczeń ilościowych,  nadzoru importu, podatków od importu, norm technicznych czy opłat wyrównawczych. A także wymagań sanitarnych i weterynaryjnych, jakie towar musi spełnić, aby zostać wprowadzony na dany rynek.

  Import towarów jest zjawiskiem szeroko pojętym, obowiązują tu ścisłe reguły i prowadząc biznes, niekoniecznie musimy być ekspertami w tej dziedzinie. My się na tym znamy. Skorzystaj z naszych usług, skorzystaj z doświadczenia i wiedzy naszego zespołu przy procedurach związanych z odprawą celną.