Czym właściwie są procedury specjalne?

Procedury specjalne wchodzą w życie w przypadku, kiedy do Wielkiej Brytanii mają trafić towary z państw trzecich lub dokonywany będzie wywóz towarów poza obszar celny Zjednoczonego Królestwa. Przybliżamy, w jaki sposób skorzystać z procedur specjalnych innych niż tranzyt (o tym przeczytasz tutaj), dokonując obrotu towarowego z państwami trzecimi.

Jakie wyróżnia się procedury specjalne inne niż tranzyt:

składowanie - wolny obszar celny oraz skład celny
szczególne przeznaczenie - odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie,
przetwarzanie - uszlachetnianie bierne i czynne.

W obrocie towarowym z zagranicą procedury specjalne są formą ich ułatwienia. W celu realizacji tego czy innego celu gospodarczego korzysta się z innej procedury specjalnej. Na przykład końcowe przeznaczenie oraz uszlachetnianie czynne pozwala na przetworzenie importowanego surowca w gotowy produkt. Natomiast składowanie umożliwia przechowywanie towarów w składzie celnym.

Do przeprowadzania wszelkiego rodzaju procedur celnych, w tym wymienionych wyżej procedur uszlachetniania, składowania czy szczególnego przeznaczenia wymagane jest stosowne pozwolenie, które udziela organ celny.

Zarówno procedura uszlachetniania czynnego, jak i końcowego przeznaczenia nakłada na podmiocie obowiązek złożenia tzw. rozliczenia zamknięcia. W rozliczeniu podawane są wszelkie szczegóły, które będą dotyczyć operacji przetworzenia realizowanej w ramach tych procedur. Natomiast procedura składowania celnego wiąże się często z koniecznością przedłożenia dokumentu, który będzie opisywał stan magazynowy lub przepływ towarów w składzie celnym.

Należy również wspomnieć o dwóch ważnych procedurach specjalnych:

Procedura szczególnego przeznaczenia – obejmuje odprawę czasową i końcowe przeznaczenie

Odprawa czasowa
Celem odprawy tego typu jest wydanie pozwolenia na użytkowanie towaru, który został przywieziony spoza terenu UK bez pobierania opłat celnych, lub częściowego zwolnienia z tych należności. Tego rodzaju procedura stosowana jest w wielu sytuacjach, kiedy na teren Wielkiej Brytanii trafia towar, którego przeznaczeniem nie jest dopuszczenie go do obrotu.
Końcowe przeznaczenie (end-use)
Jeśli towar, który trafia do UK, ma być dalej przetwarzany, konieczne jest przeprowadzenie procedury końcowego przeznaczenia. Zdarza się, że taryfa celna pozwala zastosować zerową lub obniżoną stawkę cła dla towaru, który został uzyskany w ramach przetwarzania. W tego rodzaju okolicznościach można skorzystać z procedury końcowego przeznaczenia.

Jedną z najbardziej skomplikowanych i wymagających wiedzy procedur celnych są procedury specjalne. Warto jednak wiedzieć, że tego typu procedury mogą przynieść szereg korzyści, przede wszystkim tych finansowych. Zastosowanie tych procedur w sytuacjach, kiedy to możliwe pozwala firmom znacznie oszczędzić z tytułu wydatków celnych.

Pamiętaj, że każdy towar, każda potrzeba czy okoliczność różnią się od siebie i jeśli chcesz mieć pewność, że procedury specjalne zostaną wykonane perfekcyjnie, skontaktuj się z nami. Zapraszamy.