Świadczymy usługi celne, które zapewnią ci poczucie bezpieczeństwa

W naszym zespole pracuje kadra specjalistów w swoich dziedzinach. Każdego dnia wspieramy naszych klientów w formalnościach celnych. Z przyjemnością też odpowiemy na twoje pytania. Doświadczenie, wiedza, oraz stała obsługa dziesiątek firm limited daje nam pewność, że sprostamy twoim wymaganiom. Pamiętaj, że naszym głównym celem jest świadczenie usług, które dadzą ci poczucie bezpieczeństwa i pewność, że twoja firma jest w dobrych rękach.

 

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty potrzebne są do odprawy celnej?
By wprowadzić towar do obrotu w Wielkiej Brytanii lub też, by móc wywieźć towar poza granicę brytyjską, konieczne jest dokonanie na nim odprawy celnej. Jaka jest niezbędna dokumentacja, by móc odprawić towar celnie? Jeżeli jesteś naszym klientem lub planujesz zrealizować z nami swój transport towarów, możemy z przyjemnością obsłużyć twoje brytyjskie zgłoszenia celne. Czego od Ciebie potrzebujemy: • upoważnienie Drivepol Limited do działania jako Twój bezpośredni przedstawiciel przy wypełnianiu zgłoszeń celnych. Należy te wypełnić pełnomocnictwo. • Upoważnienia do działania w formie bezpośredniego przedstawiciela w PL • Upoważnienia do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego ENG.
Czym są numery EORI odbiorcy i nadawcy?
Posiadanie Numeru Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) jest warunkiem niezbędnym do dokonania odprawy celnej towarów w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Numer EORI nadawcy i odbiorcy to dwa różne numery. Oba obowiązkowo muszą zostać podane przy dokonywaniu odprawy celnej w imporcie i eksporcie.
Co musi zawierać list przewozowy?
Drogowy, morski, lotniczy lub kolejowy list przewozowy. Poświadcza on międzynarodowy przewóz towarów, zawierający: • dane załadowcy i odbiorcy, • miejsce pochodzenia i przeznaczenia (graniczne terminale lotnicze, morskie, kolejowe), • nazwy i opisy towarów, • sumaryczną ilość i wagę towarów.
Jakie dane muszą znajdować się na fakturze handlowej?
Ostateczna faktura handlowa, nie może to być faktura proforma. Jest to dowód dokonania transakcji. Jakie powinna zawierać informacje: • pełne dane rejestrowe sprzedającego i kupującego, • datę sprzedaży, • nazwy i opisy towarów, • wartości towarów, • walutę, • kraj pochodzenia towaru, • warunki INCOTERMS.
Co to jest packing list?
Jest to lista towarów znajdujących się w przesyłce. Do towarów znajdujących się na liście przypisane są takie informacje jak waga netto oraz brutto, oraz ilość opakowań dla każdego z towarów. Należy nadmienić, że faktura handlowa oraz „packing list” muszą się ze sobą zgadzać. Nie może być żadnych rozbieżności pomiędzy dokumentami.
Jak wygląda podział towarów?
Bardzo ważnym elementem odprawy celnej jest też szczegółowy podział towarów. Celem podziału jest odpowiednie przyporządkowanie towarów do właściwych kategorii celnych. Należy zapisać je osobno, muszą mieć przypisane adekwatne wartości, wagi i ilości.
Jakie występują dodatkowe certyfikaty?
Odprawa importowa obejmująca konkretne grupy towarów wymagać będzie przedłożenia dodatkowych certyfikatów. Może to być np.: • certyfikat CE (m.in. dla elektroniki, zabawek, artykułów budowlanych, artykułów elektronicznych), wystawiany w kraju pochodzenia, • świadectwo zdrowia lub weterynaryjne (głównie dla artykułów żywnościowych), wystawiane w kraju pochodzenia; zdarza się też, że niezbędne okaże się przeprowadzenie dodatkowej kontroli SANEPIDu przy przywozie. Import towarów z krajów, z którymi UK podpisała umowy handlowe (głównie Unia Europejska) pozwala na zastosowanie preferencyjnej, zerowej lub obniżonej, stawki celnej dla konkretnej grupy towarów. W takiej sytuacji należy przedłożyć do odprawy oryginał świadectwa pochodzenia towarów, które będzie poświadczeniem dla udzielenia preferencyjnej stawki celnej.