Czym jest Wiążąca Informacja Taryfowa WIT (Binding Tariff information decision)?

Wiążąca Informacja Taryfowa WIT jest jedyną oficjalną oraz wiążącą informacją określającą klasyfikację taryfową towarów w Wielkiej Brytanii. Taryfa WIT zapewnia też jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UK.

Po co nam właściwie taka informacja ?

Każda odprawa celna nierozerwalnie wiąże się z określeniem odpowiedniej klasyfikacji towarowej (kodu CN lub TARIC – COMMODITY CODE). Organy celno-skarbowe na bazie tej klasyfikacji określają wysokość należnych podatków oraz kontrolują ograniczenia w obrocie tym czy innym towarem. Określenie właściwego kodu taryfy w przypadku wielu produktów jest jednak bardzo często operacją dość skomplikowaną. Prowadzi to do tego, że mamy pewności czy urzędnik nie zakwestionuje wyboru kodu taryfy.

Na rynku można przecież spotkać się z produktami, których klasyfikacja nie jest oczywista, które spełniają warunki do sklasyfikowania ich do różnych grup towarów (np. jajko niespodzianka). Tego rodzaju dylematy pomagają nam rozwiązać jednoznacznie Wiążące Informacje Taryfowe WIT. Mając do dyspozycji tego rodzaju informacje zyskujemy pewność, że nie spotkamy się z żadnymi niepożądanymi niespodziankami podczas odprawy celnej towarów.

Jakie zyskujesz korzyści mając do dyspozycji WIT (Binding Tariff information decision)?

  •  To gwarancja właściwego naliczania należności celnych – poprzez ułatwiania zarządzania firmą w kontekście kalkulowania przewidywanych zysków.
  •  Wspiera ustalanie refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej.
  • Przyczynia się do skrócenia czasu odprawy celnej.

W jaki sposób otrzymać Wiążącą Informację Taryfową WIT (Binding Tariff information decision)?

Wystarczy, że prześlesz dokładny opis towaru, dla którego chcesz ustalić klasyfikację taryfową na adres office@drivepol.co.uk. Nasi specjaliści sprawdzą czy konieczne jest uzyskanie WIT (binding tariff information decision) na ten konkretny towar oraz czy dla takiego towaru była już wydana taka informacja na wniosek innej firmy. Jeżeli nie będziemy w stanie jednoznacznie określić właściwej klasyfikacji taryfowej złożymy wniosek o WIT (binding tariff information decision) w Twoim imieniu.